Ống cao su bố vải đường kính D19

100.000 

Ống cao su bố vải phi 19

áp 10bar

1 cuộn dài 20m

Màu sắc: chất liệu cao su lưu hóa có lớp bố vải ,có loại 3 lớp bố,5 lớp bố vải,7 lớp bố vải

0983 943 328