Ống cao su bố vải D38

100.000 

áp 20bar

1 cuộn dài 10m

0983 943 328