Ống cao su bố vải D120

100.000 

1 cuộn 10m

–      Màu sắc: chất liệu cao su lưu hóa có lớp bố vải ,có loại 3 lớp bố,5 lớp bố vải,7 lớp bố vải

0983 943 328